AG PROPERTIES UTVECKLAR OCH FÖRÄDLAR FASTIGHETER I STOR-STOCKHOLMSOMRÅDET

AG PROPERTIES, INEDALSGATAN 15, 112 33 STOCKHOLM

TEL: +46 (0)8-14 20 20, E-POST: INFO@AGPROPERTIES.SE

VAD VI GÖR

”Vårt mål är att skapa byggnader och bostäder som nästa generation kommer att vara stolta över.”

Vi köper, utvecklar och säljer fastigheter i Stockholm med omnejd. Våra projekt börjar ofta med att en ny detaljplan tas fram och slutar med att en nöjd hyresgäst sätter upp namnskylten och flyttar in. Ibland sker det genom nyproduktion. Ibland genom konvertering av befintliga byggnader. Alltid med målet att vara så hållbara och kundanpassade det bara går – oavsett om det handlar om bostäder eller kommersiella fastigheter.

“Vi älskar hållbarhetsfrågor och innovativa miljötekniska lösningar.”

För oss är kvalitet, hållbarhet och kreativitet något som genomsyrar allt vi gör; från arkitektens första skisser till vilken lysknapp, uppvärmningsform eller bänkskiva som väljs. Ju mer hållbart och nytänkande desto bättre.

Som ett resultat av detta väljer vi alltid att bygga i trä i första hand. För trä är fantastiskt. Det är hållbart. Det är klimatsmart. Det är naturligt. Det är säkert. Och det är vackert.

AG PROPERTIES I KORTHET

  • Vi skapar värde genom att vara den kreativa länken mellan hyresgäster, arkitekter, kommuner, investerare och entreprenörer.
  • Vi är lyhörda och lyssnar in varje parts behov och önskemål för vi vet att relevans är nyckeln till framgångsrik fastighetsutveckling.
  • Vi mixar våra erfarenheter inom miljö- och byggteknik, ekonomi och juridik med känsla för arkitektur, hållbarhetsfrågor och de förväntningar marknaden har.
  • Vi skapar förutsättningar för gränsöverskridande, innovativa och i slutändan lönsamma och framgångsrika projekt.

VÅR FILOSOFI

”Vi mixar för att nå absolut bästa resultat. I alla lägen.”

Med väl genomtänkta koncept som utgår från varje objekts unika potential tar vi fram en lösning där både människor och företag kan växa och utvecklas. Som vi ser det är en byggnad utan innehåll som en person utan själ.

”Tillsammans med arkitekter, kommuner, byggföretag och finansiärer bygger vi för framtiden och skapar värden för nästa generation.”

Vi som jobbar på AG Properties har varit med länge i många olika roller. Det betyder att vi har en väldigt gedigen erfarenhet av fastighetsutveckling och byggnation, både i egen regi och som anställda på nationella och internationella fastighets- och byggföretag. Det gör oss snabba. Det gör oss smidiga. Och det skapar utrymme för kreativitet och innovativt tänkande. Det som ibland kan göra hela skillnaden

MILJÖVÄNLIGT BYGGANDE

”Vi föredrar att bygga i trä. Låt oss förklara varför.”

De industriella utsläppen av växthusgaser i Sverige domineras av stål- och betongindustrin och raffinaderier. Som du säkert känner till används både stål och betong i överflöd inom byggindustrin, trots att det finns lika bra eller bättre miljövänliga alternativ. Som trä.

”Ett stort trähus har en positiv klimatpåverkan genom att det binder ca 1.600 ton koldioxid. En så kallad koldioxidsänka.”

Förklaringen är enkel: Skog produceras med hjälp av regn, sol och koldioxid. Varje träd behöver alltså koldioxid för att kunna växa vilket gör att varje träd ”binder koldioxid”. Genom att bygga i trä och samtidigt återplantera träd binder ett trähus på åtta våningar ca 1600 ton koldioxid. Drar man sedan bort de 600 ton utsläpp själva produktionen orsakar (transporter, maskiner och så vidare) så blir summan minus 1 000 ton. För att sätta det i relation till någonting så skulle motsvarande hus i betong eller stål innebära ett utsläpp av ca 2000 ton koldioxid. Skillnaden är alltså ofattbara 3000 ton utsläpp av koldioxid (!). Därför gillar vi att bygga i trä. Men det positiva med trä slutar inte där.

ANDRA FÖRDELAR MED ATT BYGGA I TRÄ ÄR:

  • Byggtiden reduceras (ofta halveras den).
  • Trähusbyggen är tysta, under såväl produktionstiden som levnadstiden.
  • Trä är ett lätt material (i jämförelse med till exempel betong) vilket skapar möjligheter att bygga ovanpå befintliga konstruktioner.
  • Vi har ca 8 000 träd per person i Sverige, vilket betyder att vi har förnyelsebara resurser runt hörnet, som helt naturligt ingår i vårt kretslopp.
  • Trähus är mycket brandsäkra och har lång livslängd

Vill du läsa mer om utsläpp av växthusgaser finns det mycket objektiv information att hämta från Naturvårdsverkets hemsida (www.naturvardsverket.se) och om FN:s globala miljömål.

”Värt att notera är att vi inte är en del av träindustrin. Vi vill bara slå ett uppriktigt slag för miljön och framtiden.”

VÅRA PROJEKT

NORRA DJURGÅRDSSTADEN, KOLKAJEN 2. NYBYGGNATION MED TRÄSTOMME.

I Norra Djurgårdsstaden utvecklar vi ett nytt bostadskvarter i samarbete med RED AB. Kvarteret innehåller 240 hållbara bostäder och ligger på den nya ön som byggs vid inloppet till Husarviken. Alla lägenheterna kommer att ha ett sjönära läge med fri passage ner till morgondoppet. När andan faller på eller magen kurrar smiter du enkelt ner till någon av de mysiga restaurangerna, caféerna, vinbarerna och butikerna som finns runt hörnet. På andra sidan vattnet ligger Kungliga Nationalstadsparken.

Med tanke på alla de kvaliteter som kommer att finnas på den här nya ön är det ingen överdrift att säga att det här förmodligen kommer att bli Stockholms absolut bästa läge att bo på.

Status: DETALJPLANEARBETET PÅGÅR FÖR FULLT.

DALARÖ BELLEVUE. UTVECKLING AV BEFINTLIGA BYGGNADER.

Det anrika hotellet Dalarö Bellevue återskapas och förnyas med 11 exklusiva bostäder, vara 8 lägenheter i den anrika hotellbyggnaden från 1800-talet och 3 friliggande villor ritade av stjärnarkitekten Thomas Sandell. På den vackra sjötomten byggs dessutom ett gemensamt orangeri för långa middagar, en grillplats, en bastubyggnad med egen badbrygga och en gemensam badplats. Till alla bostäder ingår dessutom en egen båtplats.

Status: DETALJPROJEKTERINGEN PÅGÅR OCH FÖRSÄLJNINGEN PLANERAS ATT PÅBÖRJAS UNDER VÅREN 2023.

SMISTA ALLÉ. NYBYGGNATION HELT I TRÄ.

Vid den norra infarten till Smista allé med Bilia och Tesla som närmaste grannar utvecklar vi ett supermodernt showroom/kontor med moderna kontorsytor för en eller två hyresgäster. Smista allé sträcker sig utmed E4:an och är känt för att många bilföretag har etablerat sig längs gatans båda sidor. Byggnaden kommer att ha en totalyta på ca 5 000 kvm bruttoarea, vara miljöcertifierad och byggas helt i trä och glas. Via solceller på taket kommer byggnaden att tillverka sin egen elektricitet och utöver de ca 20 parkeringsplatserna på tomten planeras ca 80 parkeringsplatser i två underjordiska plan under byggnaden. Ett trähus “like no other”.

Status: PROJEKTERING PÅGÅR OCH BYGGLOV BEVILJADES JANUARI 2023. UTHYRNINGSARBETET PÅBÖRJAS VÅREN 2023.

INDELSGATAN 15/KRONOBERGSGATAN 20. UTVECKLING AV BEFINTLIG BYGGNAD.

På Inedalsgatan 15 och Kronobergsgatan 20 på Kungsholmen utvecklar vi 140 små och smarta bostäder. Här finns ett superfunktionellt gym, ett second living room att ha middagar och hänga i, en fantastisk gård med grill, utekök och lounge samt en härlig restaurang med bar. Allt inom kvarterets fyra väggar. Projektet har fått flera utmärkelser och utsågs bland annat till Stockholms finaste innergård 2018.

Se mer om projektet på www.1520.se.

Status: PROJEKTET SÅLT OCH AVSLUTAT.